Disclaimer voor msdigital.fr

MS DIGITAL (Kamer van Koophandel: 67392814, BTW nummer NL002488339B91), hierna te noemen MS DIGITAL, verleent u hierbij toegang tot msdigital.fr en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

MS DIGITAL behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op msdigital.fr is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van MS DIGITAL.

Beperkte aansprakelijkheid
MS DIGITAL spant zich in om de inhoud van msdigital.fr zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op msdigital.fr aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van MS DIGITAL.

In het bijzonder zijn alle prijzen op msdigital.fr onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op msdigital.fr opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan MS DIGITAL nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten
Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MS DIGITAL.
Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van MS DIGITAL, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.

Contactgegevens

MS DIGITAL
Lichttoren 32, 5611 BJ, Eindhoven, Nederland
Email : contact[AROBASE]msdigital.fr
KVK-nummer: 67392814
BTW-nummer: NL 002488339B91